Фирмата е производител на хляб и хлебни изделия с
дългогодишен опит на пазара.
Широк асортимент от качествени продукти,
с които задоволяваме вкусът на потребителя.
Разполагаме с модерна производствена база и
собствен транспорт за доставка до клиента.

Предлагаме и партньорство чрез създаване и поддържане
на "топли точки" за продажба на закуски и хлебни изделия.

Фирма Симид АиД ООД достойно защитава името си
с коректност, новаторство и индивидуални решения.